Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení a stavebních řemesel ČR

Účelem a posláním svazu je prosazování a hájení obchodních, podnikatelských, zaměstnavatelských a odborných zájmů svých členů včetně aktivní účasti na řešení problematiky stavebního průmyslu.

Svaz aktuálně zastřešuje 8 spolků z oblasti technických zařízení a 7 spolků stavebních řemesel.