Metodický pokyn MPO k osobám oprávněným instalací kotlů a kamen na biomasu

Zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, došlo v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen "zákon"), k zavedení povinnosti provádět instalace vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (kamna a kotle na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla) osobou oprávněnou. Toto ustanovení je implementací čl. 14 odst. 3 a 4 směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

K definování osoby oprávněné bylo využito mechanismů zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, prostřednictvím Národní soustavy kvalifikací (NSK) pro jednotlivé instalace vybraných zařízení. Pro tento systém bylo nutné vytvořit profesní kvalifikace, které pokrývají všechny typy osob oprávněných podle § 10d zákona. Pro instalace kotlů a kamen na biomasu byl vytvořen metodický pokyn, který vyjasňuje a upřesňuje v této oblasti terminologie, definuje činnosti osob oprávněných provádět tyto instalace a určuje jaký kvalifikační standard je potřeba splňovat pro jednotlivé typy instalací kotlů a kamen na biomasu. podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, došlo v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen "zákon"), k zavedení povinnosti provádět instalace vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (kamna a kotle na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla) osobou oprávněnou. Toto ustanovení je implementací čl. 14 odst. 3 a 4 směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

K definování osoby oprávněné bylo využito mechanismů zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, prostřednictvím Národní soustavy kvalifikací (NSK) pro jednotlivé instalace vybraných zařízení. Pro tento systém bylo nutné vytvořit profesní kvalifikace, které pokrývají všechny typy osob oprávněných podle § 10d zákona. Pro instalace kotlů a kamen na biomasu byl vytvořen metodický pokyn, který vyjasňuje a upřesňuje v této oblasti terminologie, definuje činnosti osob oprávněných provádět tyto instalace a určuje jaký kvalifikační standard je potřeba splňovat pro jednotlivé typy instalací kotlů a kamen na biomasu.

Pokyn ke stažení