Souhrnná zpráva o výsledcích statistiky malých spalovacích zařízení v ČR

Předkládaná zpráva je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů, které se týkají vývoje dodávky malých spalovacích zařízení na tuzemský trh a jejich struktury. Oddělení analýz a datové podpory koncepcí MPO přistoupilo k tomuto šetření vzhledem k nedostatku souhrnných informací o počtu těchto zařízení a k požadavku uživatelů dat energetické statistiky po této informaci.

Účelem této statistiky je poskytnout nezávislé a objektivní informace o trhu firmám v tomto oboru podnikajícím (stejně jako v případě obdobných statistik solárních kolektorů a tepelných čerpadel), odborné i laické veřejnosti. Zjištěné hodnoty jsou pak důležitým doplňkem pro přípravu struktury vytápění domácností a emisní bilance ČHMÚ i bilance spotřeby biomasy pro Energetickou bilanci České republiky. Důležitým sdělením této statistiky je oficiální potvrzení plošného rozšíření malých spalovacích zdrojů, jejich rostoucí prodeje a potažmo i dopady na spotřebu a cenu palivového dřeva. V případě jakékoliv státní regulace těchto zdrojů vytápění je třeba si uvědomit, že se tato dotkne prakticky všech občanů ČR — ať už tato zařízení přímo využívají v trvale obydlených bytech, nebo je využívají na chatách a chalupách, nebo jsou prostými návštěvníky rekreačních středisek, penzionů či restaurací atp. Na druhou stranu při stále rostoucím počtu těchto zařízení roste zatížení životního prostředí a je především na provozovatelích samotných, jakým způsobem v těchto zařízeních topí. Analogií je stav v Německu, kde masivní rozšíření krbových kamen na dřevo (ve velkém prodávaných za příhodnou cenu v kutilských obchodních řetězcích) přineslo změnu legislativy (emise prachových částic) a neustálý tlak na ceny a objem dodávky tvrdého palivového dřeva.

V letech 2010—2013 bylo na tuzemský trh dodáváno každoročně okolo 80 tisíc malých spalovacích zařízení na pevná paliva. Z toho bylo zhruba 20 tisíc krbových a kamnových vložek, přes 50 tisíc krbových kamen, přes okolo 6 tisíc kuchyňských sporáků a 1 tisíce kamen lázeňských. Zhruba polovina těchto zařízení je z dovozu. Teplovodními výměníky bylo osazeno zhruba 15 % prodaných topidel.

V letech 2010 až 2013 významně stoupl podíl novostaveb rodinných domů, které již v době kolaudace měly jako druhý zdroj vytápění krbová kamna nebo krb. V roce 2010 činil tento podíl 38 %, zatímco v roce 2013 činil již 49 %.

Podle hrubého odhadu by mohlo být koncem roku 2013 v provozu až 850 tisíc krbových kamen a krbových vložek, z toho necelých 90 tisíc s vodním výměníkem.

Zpráva ke stažení

                                                                                                        zdroj: mpo.cz