Tribuna českého obchodu TZB 2015

6. ročník nejvýznamnějšího setkání klíčových hráčů českého trhu se koná 8. dubna 2015 v Praze.

Tématem konference jsou proměny distribučních kanálů oboru TZB v digitální éře. Zvýšená pozornost bude věnována srovnání stávajících a nových strategií, inovacím produktů a služeb. 

Více na TZBinfo.cz