Vzdělávací UPGRADE podlaháře 2014

Členové a partneři Cechu podlahářů ČR si aktulizovali své podnikatelské a profesní znalosti na tradičním vzdělávacím setkání. V dopoledním programu se zástupce advokátní kanceláře věnoval závazkovému právu, především smlouvě o dílo. Velice kvitovanou částí byl detailní rozbor smlouvy s upozorněním na chyby či nedostatky. Plynule na to navázal zástupce  Rozhodčího soudu při HKČR a AKČR  s možnostmi rozhodčí doložky a rozhodčího soudu.

Pokračování: cech-podlaharu.org