Projekty

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.

 


Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/95.00003

Konfederace zaměstnavatelský a podnikatelských svazů společně se svými členy realizuje projekt, který prostřednictvím bipartitního dialogu a klíčových aktivit pomáhá připravit zaměstnavatele a zaměstnance na dopady a změny vyplývající z důchodové reformy.

Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na přímou práci s cílovou skupinou - svazy, zaměstnavatelé, zaměstnanci. Téma důchodové reformy s sebou přináší řadu emocí ve všech odvětvích, proto je velmi potřebné vytvořit a realizovat v rámci projektu aktivity odrážející potřeby plynoucí z prodlužováním délky aktivního pracovního života, udržení těchto zaměstnanců na pracovním trhu a zvládnutí pracovní činnosti ve vyšším věku a to bez ohledu na finální parametry důchodového systému či složení vlády.

Platformy

 • Stavebnictví I
 • Stavebnictví II
 • Textilní-Oděvní-Kožedělný průmysl
 • Zemědělství
 • Těžební průmysl
 • Doprava
 • Kultura
 • Školství
 • Polygrafický průmysl

Cílovou skupinou projektu jsou sociální partneři, jejich organizace a jejich zaměstnanci v odvětvích.
Hlavním cílem projektu je připravit současnou a budoucí pracovní sílu na reformovaný trh práce.

SPTZ je zástupcem zaměstnavatelů pro malé stavebnictví – Stavebnictví II, sociálním partnerem jsou odbory

Aktivity I. etapy 2013 - 2015
 1. Rekonstrukce a činnost pracovní skupiny na úrovni bipartitních platforem
 2. Doplněni technických kapacit na úrovni bipartitních platforem
 3. Vytvořeni informačního prostředí a nástrojů pro zajištění připravenosti cílové skupiny na změny v důchodovém systému
 4. Přenos informaci, poznatků a podnětů z práce s cílovou skupinou formou konferenci
 5. Přípravná fáze pro realizaci sociálního auditu
 6. Vytvoření relevantních dat - demografická prognóza
 7. Zavadění nových moderních systémů řízení
 8. Řízení rizik a aktivit projektu