Projekt

 

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému–etapa II.

Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení v ČR se aktivně zapojil do projektu s názvem „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému–etapa II.“, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie a je dozorován Ministerstvem práce a sociálních věcí.

V projektu, který řídí Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů společně s Českomoravskou konfederací odborových svazů, je zapojena celá řada odvětví v tzv. platformách. Ve platformě Stavebnictví II. (tzv. malé stavebnictví), jsou partnery Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení v ČR a Odborový svaz Stavba České republiky. Platforma Stavebnictví II. pracuje s cechy, ve kterých jsou zapojeny zejména malé firmy a OSVČ.

Za stranu zaměstnavatelů je do projektu zapojen Cech obkladačů ČR, Cech suché výstavby České republiky, Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR a Cech kamnářů České republiky.

Etapa II. výše uvedeného projektu je nastavena na období od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2019. Do dnešního dne byly splněny úkoly dle harmonogramu, který byl v začátku projektu stanoven.

K dnešním dni bylo ve všech subjektech provedeno měření BSAT (barvově-slovní asociační technika). Jedná se o vysoce ceněnou metodu, která měří pracovní návyky pomocí barvové škály namísto klasických dotazníků nebo čísel.

Rovněž bylo zcela dokončeno u vybraných subjektů testování metodou CUT-E, která je zaměřena na oblasti početních dovedností, schopnosti učení, schopnosti koncentrace a prostorové představivosti.

Dále bylo ve všech subjektech provedeno měření LEA, což je způsob měření formou rozhovoru se zástupcem managementu subjektu se znalostí subjektu.

Kompletně bylo dokončeno i tzv. měření prostředí, což je zajištění relevantních dat k vybraným pozicím zaměřených na prostředí, ve kterém se měřená pozice nachází.

V současné době je již za svou polovinou konání tzv. kulatých stolů, kdy je formou diskuse zúčastněných a externích odborníků konzultováno, jakým způsobem by bylo nejvhodnější postupovat, aby bylo možné pracovníky ve vyšším věku udržet pracovně aktivní až do doby jejich odchodu do důchodu. V naší platformě bylo provedeno již celkem 21 kulatých stolů z celkového počtu 33.

Další aktivitou, která v současné době v rámci projektu probíhá, je konání informačně diskusních seminářů. Cílem těchto seminářů je zejména informování cílové skupiny o výsledcích projektu a zároveň i informování laické veřejnosti. V naší platformě bylo zatím provedeno 6 seminářů z celkového počtu 12.

V Praze dne 9. 2. 2018